Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Stawiarski Józef

Józef Stawiarski

ur. w 1938 roku w m. Olszana
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 5/2017
Biogram
Pan Józef Stawiarski po utworzeniu NSZZ „Solidarność” został jego członkiem i aktywnym działaczem, wszedł w skład ZKZ NSZZ „Solidarność” przy KWK „Komuna Paryska”. W dniu 20 V 1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, ponieważ po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową polegającą na organizowaniu zbiórki na rzecz osób internowanych, był jednym z inicjatorów złożenia wieńca pod KWK „Wujek”. Z internowania zwolniony dn. 23 VII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej