Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Końka Marek
Marek Eugeniusz Końka
ur. w 1945 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Od 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Początkowo w Komitecie Zakładowym przy RSW „Prasa-Książka-Ruch”, a następnie w Regionie Mazowsze. Z racji swojego zawodu organizował tzw. „dni bez prasy”. Z powodu zaangażowania w działalność związkową 13 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Ośrodek opuścił 3 czerwca 1982 r. Z powodów politycznych w 1983 r. wyemigrował na stałe do USA.


Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN