Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szmer Marian

Marian Łucjan Szmer

ur. w 1954 roku w m. Świętochłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Marian Szmer brał czynny udział w strajku okupacyjnym w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w dniach 13-16 XII 1981 r. Strajkujący górnicy domagali się natychmiastowego zniesienia stanu wojennego i uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz internowanych działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Podczas pacyfikacji kopalni w dniu 16 XII 1981 r. przeprowadzonej przez siły milicyjno-wojskowe na terenie kopalni rozegrały się tragiczne wydarzenia. Do przeprowadzenia akcji skierowano wozy bojowe i czołgi, użyto gazów bojowych i paraliżujących. W wyniku użycia broni palnej przez funkcjonariuszy plutonu specjalnego ZOMO, zginęło na terenie kopalni sześciu górników, a w następnych dniach zmarło kolejnych trzech  w wyniku odniesionych ran postrzałowych. U kilkunastu osób stwierdzono chemiczne uszkodzenia wzroku i zatrucie gazem. Rany postrzałowe odniosło jeszcze dwudziestu trzech górników, wśród których był Pan Marian Szmer. Został postrzelony z broni palnej, przez co doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W następnych miesiącach trwania stanu wojennego Pan Marian Szmer angażował się w akcję zbierania funduszy na pomoc działaczom „Solidarności” internowanym i skazanym za organizację i udział w strajku w kopalni „Wujek”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków