Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gaj Aleksander
Aleksander Gaj
ur. w 1937 roku w m. Piotrowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2015

Biogram

Aleksander Gaj w listopadzie 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn w Radomsku, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego namawiał załogę do strajku w celu zamanifestowania protestu przeciwko internowaniu działaczy opozycyjnych. W marcu 1982 r. przystąpił do grupy konspiracyjnej utworzonej na terenie Radomska przez przedstawicieli „Solidarności” z różnych zakładów pracy. Nieformalna organizacja zajmowała się opracowywaniem, powielaniem i kolportażem nielegalnych biuletynów, ulotek i plakatów o treściach antykomunistycznych, wykonywaniem napisów na murach, werbowaniem pracowników radomszczańskich zakładów pracy do struktur konspiracyjnych oraz nawiązywaniem kontaktów z działaczami z ościennych województw. W latach 1982–1984 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej