Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bożek Jan

Jan Bożek

ur. w 1946 roku w m. Prędocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
Pan Jan Bożek należał do Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, utworzonego we wrześniu 1980 r. Pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w ww. zakładzie pracy. 
Pan Jan Bożek był jednym z organizatorów strajku na KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju, w dniach 13-15 XII 1981 r. Internowany na mocy decyzji z dnia 13 XII 1981 r. i osadzony w dniu 22 XII 1981 r. w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, w którym przebywał do 28/30 XII 1981 r., kiedy to został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Katowicach. Śledztwo w sprawie uczestnictwa ww. w strajku prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach, w okresie od 29 XII 1981 r. do 15 I 1982 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z 28 IV 1982 r., postępowanie karne wobec wszystkich oskarżonych zostało umorzone. Dopiero wyrok Sadu Najwyższego – Izby Wojskowej w Warszawie z dnia 25 IX 1992 r. uniewinnił Pana Jana Bożka od przypisanych mu czynów. 
W związku z kontynuowaniem nielegalnej działalności po opuszczeniu ośrodka internowania w dniu 28 IV 1982 r., poprzez przynależność do struktur podziemnych organizowanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Pan Jan Bożek został ponownie aresztowany w dniu 10 XI 1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, gdzie przebywał do czasu uchylenia internowania  - 11 XII1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN