Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chomicki Jan

Jan Oskar Chomicki

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
W latach 70. był aktywnym członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, gdzie pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Sekcji Kultury i członka Zarządu Klubu. 
W latach 1979-1980 był zaangażowany w redagowanie pism bezdebitowych „Zwrot” i „Spotkania”, przy wydawaniu których ściśle współpracował z przedstawicielami poligrafii Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Był również sygnatariuszem listów protestacyjnych kierowanych do władz, w tym petycji przeciwko wpisaniu do konstytucji PRL kierowniczej roli PZPR.
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W związku ze swoim zaangażowaniem w działalność KIK oraz NSZZ „Solidarność” 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Wolność odzyskał 14 maja 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej