Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Męciński Bogumił

Bogumił Męciński

ur. w 1950 roku w m. Mirosławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Bogumił Męciński w grudniu 1970 r. uczestniczył w starciach ulicznych pod Komitetem Wojewódzkim PZPR i KWMO w Szczecinie. Od 18.12.1970 r. brał udział w strajku okupacyjnym na terenie Stoczni Szczecińskiej. Wykonywał transparenty antyrządowe na dużych płytach pilśniowych, które zawisły na ogrodzeniu stoczni. Hasła informujące o strajku, malował także na tramwajach.  
Od 19.06. do 26.07.1976 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe rezerwy  pomimo, że nie obywał zasadniczej służby wojskowej. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku brał czynny udział w zebraniach związkowych i upominał się o prawa pracownicze oraz żądał podwyżek płac dla grupy pracowników najniżej uposażonych. 
Od 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1989 kolportował na terenie stoczni i miasta nielegalne wydawnictwa  („Obraz”, „Jedność”, „Grot”, „Solidarność Walcząca”). Poprzez zbiórkę pieniędzy, organizował pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy i osadzonych w więzieniach oraz ich rodzin.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków