Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Wróblewski

ur. w 1949 roku w m. Myszęcin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Edward Wróblewski był działaczem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., wchodził w skład Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego w Gliwicach. Działał w strukturach Gliwickiej Delegatury Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Edward Wróblewski zajmował się produkcją i kolportażem podziemnych wydawnictw m. in. biuletynu pt. „Manifestacja Gliwicka”. W związku z zaangażowaniem się w działalność opozycyjną dniu 6 XI 1982 r. został internowany. Początkowo przebywał w Areszcie Śledczym KWMO w Katowicach, następnie został umieszczony w ośrodku odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał do 9 XII 1982 r. 
Na przestrzeni 1982-1988 Pan Edward Wróblewski był poddany inwigilacji szczególnej prowadzonej przez organy bezpieczeństwa państwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN