Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietras Bożena

Bożena Pietras

ur. w 1963 roku w m. Środa Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
W latach 1982-1989 zaangażowana była w kolportaż podziemnych publikacji najpierw we Wrocławiu i w Warszawie, później w Lublinie. W czasie studiów we Wrocławiu do 1986 roku była aktywną działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zajmowała się kolportażem dostarczanego z Warszawy pisma „Głos”, związanego z KSS KOR i Tygodnika Mazowsze oraz pism i ulotek wydawanych przez oddział lubelski Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, dostarczanych jej przez Huberta Pietrasa. Od 1986 roku w swoim domu w Lublinie gromadziła i przechowywała materiały i środki do drukowania ulotek, ulotki i wydawnictwa. Niezależne wydawnictwa przewoziła w wózku dziecięcym, wykorzystując do tego celu spacery z dzieckiem. Utrzymywała kontakty z „Solidarnością Walczącą” we Wrocławiu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków