Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sienicki  Jerzy

Jerzy Adam Sienicki

ur. w 1946 roku w m. Katowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Jerzy Sienicki  był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność". W 1980 r. współorganizował ganizował struktury związkowe NSZZ „Solidarność” w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach. Pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego wszedł w skład Komitetu Strajkowego. Był jednym z głównych inicjatorów i organizatorów strajku okupacyjnego w/w zakładzie, który miał miejsce w dniach 14-15 XII 1981 r. Strajkujący domagali się  m. in. zniesienie stanu wojennego, uwolnienie aresztowanych i internowanych, relegalizacji „Solidarności” oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla strajkujących.  
Za zorganizowanie nielegalnego protestu decyzją Prokuratury Rejonowej w Katowicach został w dniu 29 XII 1981 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Mysłowicach.  
W dniu 3 II 1982 r. Sąd Rejonowy w Katowicach po rozpatrzeniu sprawy w trybie zwykłym wydał wyrok skazujący Pana Jerzego Sienickiego na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Tego samego dnia w/w opuścił areszt. 
Z uwagi na zaangażowanie się w działalność opozycyjną Pan Jerzy Sienicki pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa PRL w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Ania” prowadzonej przez Wydział V KWMO/WUSW w Katowicach w okresie  od 6 I 1982 r. do 15 XI 1983 r
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN