Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ferreras-Tascón Manuel

Manuel Ferreras-Tascón

ur. w 1969 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 146/2019
Biogram
Od 1985 r. był aktywnym działaczem konspiracyjnej organizacji uczniowskiej Frakcji Młodzieży Republikańskiej. Od października 1988 r., po scaleniu FMR z grupą młodzieży robotniczej, działał  w Polskiej Organizacji Młodzieżowej - grupie afiliowanej przy Konfederacji Polski Niepodległej. W listopadzie 1988 r. złożył przysięgę konfederacką. Wszedł w skład Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej, odpowiadając za telefoniczne dyżury służące do kontaktu z terenem. Brał udział w warszawskiej i krakowskiej turze III Kongresu KPN. Prowadził stoisko wydawnictw podziemnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz książek drugiego obiegu. Brał udział w demonstracjach ulicznych, akcjach ulotkowych, niezależnych obchodach rocznic patriotycznych oraz werbował młodszych uczniów do struktur Polskiej Organizacji Młodzieżowej. 
W dniu 29 kwietnia 1989 r. został zatrzymany w Warszawie za umieszczenie w miejscu publicznym ulotek dot. poparcia członków KPN-u w wyborach do Sejmu i Senatu PRL. Został doprowadzony do SUSW Warszawa Praga-Południe i po rozmowie ostrzegawczej zwolniony. Dnia 1 maja 1989 r. brał udział w nielegalnej manifestacji. W związku z tym prowadzone było wobec niego postępowanie, które umorzono ze względu na zmianę przepisów karnych i prawa o wykroczeniach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej