Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewska Czesława

Czesława Maria Andrzejewska

ur. w 1953 roku w m. Stargard Szczeciński
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pani Czesława Maria Andrzejewska była zatrudniona jako taksator w Ekspedycji Rejonowej PKS w Chojnicach. W dniu 25 sierpnia 1980 r. była główną inspiratorką przerwy w pracy, podczas której pracownicy zakładu na spotkaniu z kierownictwem zażądali m.in. zwiększenia pensji, podniesienia warunków sanitarnych oraz zmechanizowania robót załadunkowych. Następnie Pani Czesława Maria Andrzejewska stanęła na czele Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Ekspedycji Rejonowej PKS w Chojnicach. Po delegalizacji związku nie zaprzestała działalności opozycyjnej, angażując się w kolportaż wydawnictw o charakterze opozycyjnym. W dniu 9 kwietnia 1982 r. dokonano przeszukania w jej miejscu pracy w poszukiwaniu ulotek i wydawnictw bezdebitowych, które rzekomo miała rozpowszechniać na terenie Zakładu Produkcyjnego Kombinatu „Zremb –Makrum” w Chojnicach. Od marca 1982 r. do 1989 zajmowała się drukiem i kolportażem wydawnictw bezdebitowych, w związku z czym kilkakrotnie dokonano rewizji jej mieszkania. Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pani Czesława Maria Andrzejewska była w okresie od 25 sierpnia 1980 r. do 31 października 1980 r. rozpracowywana przez Wydział III-A KWMO w Bydgoszczy w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Wozak”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków