Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Śnieżko Stefan

Stefan Śnieżko

ur. w 1936 roku w m. Ginejciszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Prowadził działalność opozycyjną od 1981 do 1989 r.  
Od 1980 r. był nieformalnym doradcą prawnym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a następnie Tymczasowego Zarządu Regionu i Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Był również  wiceprzewodniczącym Komisji Koordynacyjnej Pracowników Prokuratury NSZZ „Solidarność” oraz członkiem zespołu negocjacyjnego ds. wymiaru sprawiedliwości. 

13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie, a następnie w Kielcach, Łupkowie, Załężu i Uhercach. Na wolność wyszedł 17 grudnia 1982 r. 18 grudnia 1981 r. został zwolniony z Prokuratury Rejonowej w Olsztynie. 
Nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Aktywnie działał  w Punkcie Porad Prawnych przy kościele św. Józefa w Olsztynie. Był współorganizatorem Mszy Św. za Ojczyznę i VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. Uczestniczył w spotkaniach opozycjonistów oraz kolportował podziemne wydawnictwa m.in. „Rezonans”.  

W latach 1984–1989 był działaczem - ps. „Maciej” Grupy „K”. 

Do 1989 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej