Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jadwiga Misiąg

ur. w 1929 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Jadwiga Misiąg (1929-2011) pracowała w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych w Surochowie koło Jarosławia. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana na terenie Jarosławia w działalność konspiracyjnej grupy kolporterskiej kierowanej przez Kazimierza Ziobrę. W 1986 r. grupa ta przyjęła nazwę Terenowej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Ziemi Jarosławskiej. Jadwiga Misiąg m. in. redagowała wraz z Kazimierzem Ziobro wydawane przez tą grupę, podziemne pismo zatytułowane „Azyl”. Uczestniczyła również w spotkaniach Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie oraz brała udział w lokalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych w Jarosławiu. 27.09.1988 r. w Rzeszowie reprezentując środowisko rolnicze z Jarosławia uczestniczyła w spotkaniu Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej, na którym wraz z innymi jego uczestnikami została zatrzymana przez funkcjonariuszy SB.
Jadwiga Misiąg była wielokrotnie przesłuchiwana i zatrzymywana przez funkcjonariuszy SB, a w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1984-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN