Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Ryszard Kicman

ur. w 1944 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 70/2018
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, prowadził działalność m.in. w Komitecie Założycielskim Komisji Zakładowej w Stołecznej Dyrekcji Inwestycji Spółdzielczych. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działania podziemnych struktur „Solidarności" na terenie Legionowa i Warszawy. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw drugiego obiegu, ulotek i innych materiałów propagandowych a także malował napisy na murach. Był jednym z członków grupy zajmującej się organizacją i nadawaniem audycji „Radia Solidarność" na terenie Legionowa. W ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Legionowie współorganizował pomoc dla rodzin represjonowanych z powodów politycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków