Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Maria Janina Nowicka
ur. w 1952 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017

Biogram

Maria Nowicka prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1983. Była aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’, organizatorką oraz koordynatorką działań związku. Została wybrana na członka Zarządu Regionu NSZZ ,,S’’ i była wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej w gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.
Po 13.12.1981 r. wspólnie z innymi opozycjonistami zorganizowała strajk okupacyjny w Zakładach Włókien Chemicznych ,,Stilon’’. Po rozbiciu strajku, ukrywała się do 11.01.1983 r., unikając internowania. 
Po ujawnieniu się została zwolniona z pracy. Do końca PRLu była pozbawiona możliwości wykonywania zawodu i podjęcia pracy. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie aresztowana i przesłuchiwana.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN