Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Biernacki Krzysztof
Krzysztof Marek Biernacki
ur. w 1954 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012

Biogram

W latach osiemdziesiątych był aktywnym członkiem nielegalnych organizacji, m.in. Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” i Polskiej Partii Socjalistycznej, oraz brał czynny udział w kolportowaniu i wydawaniu podziemnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”. W dniu 29 kwietnia 1986 r. dokonano przeszukania jego mieszkania w Warszawie, gdzie zakwestionowano znaczną ilość bezdebitowych wydawnictw, ulotek i materiałów poligraficznych, a już następnego dnia został w skazany w trybie przyśpieszonym na rok bezwzględnego pozbawienia wolności i osadzony w Zakładzie Karnym Warszawa-Służewiec. W dniu 15 sierpnia 1986 r. na zasadzie przepisów ustawy o amnestii Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania i zwolnieniu Krzysztofa Biernackiego z zakładu karnego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności