Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ochman Włodzimierz

Włodzimierz Jan Ochman

ur. w 1947 roku w m. Wadowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Włodzimierz Ochman od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność” i choć nie pełnił w ramach Związku czołowych funkcji, swoją postawą wspierał działalność opozycyjną, której celem było oswobodzenie Polski z reżimu komunistycznego. Jako pracownik w Fabryce Elementów Obrabiarkowych PONAR w Wadowicach rozpowszechniał na terenie zakładu nielegalne ulotki sygnowane przez NSZZ „Solidarność” z Krakowa, Warszawy i Wrocławia. 
W rezultacie w dniu 24.05.1983 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy KMMO w Wadowicach jako osoby podejrzana o kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy w postaci  nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", które odnaleziono w miejscu zamieszkania Pana Włodzimierza Ochmana oraz w zakładzie pracy posłużył do postawienia mu zarzutu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw wśród załogi PONAR.  Wobec czego w dniu 26.05.1983 r. został tymczasowo aresztowany.  Areszt uchylono w dniu 30.06.1983 r., uwzględniając trudną sytuację rodzinną oraz fakt, iż nie udało się ustalić źródła, z którego pochodziły nielegalne wydawnictwa odnalezione u Włodzimierza Ochman, on sam nie ujawnił śledczym skąd pochodziły nielegalne materiały. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone w dniu 26.08.1983 r. na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Wadowicach w związku z ogłoszeniem ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej