Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Iwona Wanda Bęczkowska

ur. w 1960 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pani Iwona Wanda Bęczkowska działała w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” we Wrocławiu, pełniąc  funkcję koordynatora ogniw związkowych w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk.
31 grudnia 1981 r. z powodu swej działalności opozycyjnej została internowana i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do 29 kwietnia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania uzyskała pozwolenie na wyjazd do USA w 1983 r. Emigracja jej miała bezpośredni związek z wcześniejszym internowaniem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej