Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gwiazdowski Ryszard

Ryszard Gwiazdowski

ur. w 1953 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Ryszard Gwiazdowski był działaczem NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet” w Lublinie. W latach 1982-1986 wspomagał finansowo podziemne struktury „Solidarności” i rozpowszechniał wydawnictwa związkowe na terenie zakładu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 2198 w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia  w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 2 lutego 1983 r. został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” pod red. Grzegorza Majchrzaka
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN