Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Juzwa Paweł

Paweł Maria Juzwa

ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
W latach 1977-1982 współorganizował kolportaż niezależnych wydawnictw, m.in. NOW-ej, Głosu. Po 13 grudnia 1981 r. był założycielem i organizatorem podziemnych wydawnictw m.in. „Errata”, „In Corpore”, „Warszawskiej Oficyny Wydawniczej Gryf”, a także wydawcą i redaktorem podziemnego pisma „Kierunki”. 
12 sierpnia 1982 r. w trakcie dokonanego przeszukania mieszkania u Pawła Juzwy znaleziono m.in.: materiały i sprzęt poligraficzny, 20 egz. „dziennika pisanego nocą”, kasety magnetofonowe z nagraniami z zajść ulicznych oraz szereg różnych nielegalnych wydawnictw z okresu stanu wojennego. Tego samego dnia został tymczasowo aresztowany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie – Mokotów. 13 sierpnia 1982 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Został oskarżony o to, że w okresie od stycznia 1982 r. do 12 sierpnia 1982 r. w Warszawie gromadził w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa i materiały zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. 18 stycznia 1983 r. uchylono areszt tymczasowy z braku dostatecznych dowodów. 11 marca 1983 r. Orzeczeniem Sądu został uniewinniony. 
W latach 1983-1984 był współpracownikiem Oficyny Wydawniczej Signum, udostępniał wydawnictwu swoje mieszkanie. W latach 1983-1989 działał jako współtwórca sieci podziemnego kolportażu książek, pism, druków oraz redaktor podziemnego wydawnictwa „Verbum”. W latach 1984-1986 był współzałożycielem i członkiem kierownictwa Mazowieckiej Konfederacji „S”. W czasie działalności opozycyjnej był kilkukrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 3, red nacz. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2019
    • hasło: Komitet Porozumienia Międzyzakładowego "Solidarność", [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 1, Warszawa 2010