Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbańczyk Krzysztof

Krzysztof Kazimierz Urbańczyk

ur. w 1951 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 224/2016
Biogram
W maju 1981 r., pełniąc służbę na stanowisku dzielnicowego w Komisariacie I KDMO Warszawa Mokotów, zaangażował się w działania zmierzające do utworzenia Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Był jednym z założycieli tzw. grupy inicjatywnej, która nawiązywała kontakty z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w innych jednostkach MO w Warszawie. Organizował również liczne spotkania i protesty poświęcone powstaniu ZZF MO. Pomimo zakazu przełożonych, w dniu 1 czerwca 1981 r. został delegowany na Ogólnopolski Zjazd Założycielski ZZF MO, który odbył się w Batalionie Pogotowia KSMO. Pozostał łącznikiem między Komitetem Założycielskim a niektórymi jednostkami MO w Warszawie. Zajmował się również dostarczaniem komunikatów i ulotek. Był także uczestnikiem kolejnego zjazdu, który odbył się 9 czerwca 1981 r. Z upoważnienia Komitetu Założycielskiego wspólnie z W. Jaworskim pojechał na teren północno-wschodniej Polski, gdzie organizował liczne spotkania z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w tamtejszych jednostkach MO. Kilkakrotnie wzywano go na rozmowy ostrzegawcze, w trakcie, których był straszony zwolnieniem z pracy oraz odpowiedzialnością karną. W dniu 22 czerwca 1981 r. został zwolniony z pracy w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyn na podstawie art. 65 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy MO. Otrzymał również bezwzględny zakaz wstępu do jednostek MO.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków