Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Anna Elżbieta Kwiecińska-Utkin
ur. w 1961 roku w m. Sandomierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019

Biogram

Podczas studiów na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie od 1981 r. do 1986 r., kolportowała podziemne wydawnictwa (C.D.N.), publikacje wydawnictwa „Rytm” oraz ulotki. W ramach działalności opozycyjnej uczestniczyła w manifestacjach patriotycznych i roznosiła ulotki. Jest autorką wierszy drukowanych w wydawnictwach „drugiego obiegu”, używała pseudonimu „Karolina Jacuńska”. Działała również w strukturach Grup Oporu „Solidarni”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków