Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Przygoński Wojciech
Wojciech Tadeusz Przygoński
ur. w 1953 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019

Biogram

W latach 1978-1989 zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych. W 1977 r. kolportował głównie wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego dokumenty Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. W latach 1978-1981 sporadycznie składał kwartalnik polityczny „Krytyka”. Natomiast w latach 1982-1985 prowadził skład nielegalnych wydawnictw w internacie Liceum PAX pw. św. Augustyna w Warszawie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

innych materiałów

publikacji: