Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wierzbicki Marek

Marek Wierzbicki

ur. w 1964 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Marek Wierzbicki przed wprowadzenie stanu wojennego był członkiem Związku Młodzieży Demokratycznej. Od 1982 r. był działaczem tzw. harcerstwa niepokornego oraz instruktorem, a w latach 1988-1989 komendantem szczepu harcerskiego "Puszcza". W latach 1982-1986 był działaczem opozycji solidarnościowej w Pionkach i Lublinie oraz organizatorem grupy składającej się z uczniów LO w Pionkach i Zakładu Doświadczalnego "Dozachem", która zajmowała się kolportażem wydawnictw podziemnych. Prowadził również zbiórki pieniężne na finansowanie wydawnictw podziemnych i zapomóg dla osób represjonowanych. W latach 1985-1989 był uczestnikiem Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii św. Barbary w Pionkach. W latach 1989-1990 był działaczem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Pionkach. W związku ze swoją działalnością w 1986 r. był objęty kontrolą operacyjną, m.in. poprzez obserwację oraz wykorzystanie osobowych źródeł informacji w ramach operacyjnego sprawdzenia kryptonim "Harcerze". Pan Marek Wierzbicki w 2008 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej