Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Zbigniew Śledź

ur. w 1951 roku w m. Łobez
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 181/2015
Biogram
Pan Marian Zbigniew Śledź od września 1980 r. był członkiem NSZZ "Solidarność". W okresie od września do pażdziernika 1980 r. był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Elektrociepłowni Będzin. W marcu 1981 r. został przewodniczącym Sekcji Energetyków "Solidarność" przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz członkiem Zarządu Krajowego Komisji Energetyków przy KPP "Solidarność". W dniu 4.01.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, a następnie w Zabrzu. Został zwolniony z internowania w dniu 24.07.1982 r. W wyniku działań SB został zmuszony do odejścia z zakładu pracy. Znalazł zatrudnienie w Zakładzie Kondensatorów Ceramicznych w Kozienicach. W latach 1984-1987 był rozpracowywany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim "Ryba". W 1989 r. Pan Marian Zbigniew Śledź został przewodniczącym KO "Solidarność" w Kozienicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej