Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilczkiewicz Maria

Maria Józefa Wilczkiewicz

ur. w 1936 roku w m. Żółkiew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Maria Józefa Wilczkiewicz (1936-2019) z wykształcenia magister filologii polskiej, od 1968 r. była dziennikarką gazety zakładowej „Echo Załogi” w Dębicy. Od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Tworzyw Sztucznych w Pustkowie. 3.02.1982 r. została zatrzymana w areszcie Komendy Miejskiej MO w Dębicy, skąd przewieziono ją do Ośrodka Odosobnienia w Gołdapi, gdzie przebywała do 22.03.1982 r. W decyzji o internowaniu Marii Wilczkiewicz wystawionej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Tarnowie z 2.02.1982 r. konieczność jej izolacji uzasadniano tym, że „mimo wprowadzenia stanu wojennego nie zaprzestała prowadzenia działalności w ramach zawieszonego NSZZ „Solidarność”. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej