Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Chmura Jerzy
Jerzy Ryszard Chmura
ur. w 1925 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

Adwokat, od października 1980 r. udzielał pomocy prawnej powstającym strukturom NSZZ „Solidarność” w Szczecinie, następnie był doradcą Zarządu Regionu NSZZ  „Solidarność” Pomorze Zachodnie. Po 13 grudnia 1981 r. był obrońcą kilkudziesięciu działaczy podziemia w sprawach karnych. W latach 1983-1988 był rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Szczecinie w ramach KE krypt. „Kodeks” w związku z udzielaniem pomocy prawnej działaczom opozycji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej