Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogusław Florian Terpiłowski

ur. w 1952 roku w m. Terespol
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 147/2019
Biogram
Bogusław Terpiłowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność" oraz kolporterem prasy bezdebitowej.
	Od 13.12.1981 r., jako pracownik Huty Szczecin, zainicjował i przeprowadzał comiesięczne akcje wywieszanie flagi ,,Solidarności’’ na kominie Huty w każdy trzynasty dzień miesiąca, by protestować przeciwko dyktaturze komunistycznej. 
Jako członek podziemnej ,,S’’ zaangażował się kolportaż nielegalnych ulotek i wydawnictw. W związku z rozpowszechnianiem materiałów bezdebitowych był w latach 1983-1984 rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
W 1989 roku został wybrany przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Związkowej ,,Solidarność ‘80’’ przy Hucie Szczecin. 
Był wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom i zastraszany. W związku z działalnością opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków