Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płocha Ireneusz

Ireneusz Eugeniusz Płocha

ur. w 1954 roku w m. Oblekoń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Ireneusz Płocha w latach 1981-1989 był działaczem nielegalnych struktur „Solidarności” Zagłębia Dąbrowskiego, organizatorem i kolporterem prasy podziemnej w Hucie Katowice oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Będzinie. 
Wraz z innymi organizował zbiórki pieniędzy dla rodzin aresztowanych i internowanych działaczy „Solidarności”. 
Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, w spotkaniach Uniwersytetu Latającego oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 
W 1988 r. został członkiem nielegalnej Komisji Zakładowej, na Wydziale Mechaniczno-Konstrukcyjnym wybrany jako delegat na Walne Zebranie w Hucie Katowice. W związku z powyższym w Prokuraturze Rejonowej w Dąbrowie Górniczej w dniu 21 X 1988 r. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której Pan Ireneusz Płocha odmówił złożenia jakichkolwiek podpisów.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków