Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlicki Roman

Roman Szymon Pawlicki

ur. w 1935 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Absolwent Panstwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W okresie swojej pracy w Teatrze Dramatycznym w Gdyni - aktywny działacz opozycji. W czasie strajków w sierpniu 1980 r. organizował występy teatru dla strajkujących załóg. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Teatrze Dramatycznym w Gdyni.  Został członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów „Solidarności”.  W okresie od 13 do 16.12.1981 r. kontynuował działalność w zawieszonej „Solidarności” i na terenie Stoczni Gdańskiej wraz z innymi osobami organizował strajk, a następnie został jednym z jego przywódców. Został zatrzymany 16.12.1981 r. i umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem z 5.07.1982 r., z uwagi na stan zdrowia postępowanie zawieszono, a 21.09.1982 r. zwolniono go z aresztu. Postanowieniem z 4.08.1983 r. Sąd Wojewódzki w  Gdańsku umorzył postępowanie karne na mocy amnestii. Po zwolnieniu działał w strukturach podziemnych „Solidarności” do wyborów w czerwcu 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej