Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaroszewicz Józef

Józef Andrzej Jaroszewicz

ur. w 1961 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Józef Jaroszewicz od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Gliwickim Przedsiębiorstwie Urządzeń Technicznych „ZREMB” w Gliwicach. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną  w nielegalnych strukturach związkowych. Był jednym z głównych inspiratorów i uczestników strajku w w/w zakładzie w dniu 10 XI 1982 r. Za udział w strajku został zatrzymany i w okresie od 15 XI-3 XII 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienie w Zabrzu-Zaborzu. Dodatkowo został ukarany karą grzywny orzeczoną przez Kolegium ds. Wykroczeń. 
W latach 1985-1989 Pan Józef Jaroszewicz zajmował się produkcją i kolportażem nielegalnych pism- m. in.: „RIS”, „Manifestacja Gliwicka”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Kurier Katowicki”, „Dziś i Jutro”, „Wybór”. 
W dniu 18 IV 1987 r. został zatrzymany w trakcie rozpowszechniania ulotek na terenie Gliwic. Za powyższe w dniu 26 VI 1987 r. ponownie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń grzywną w wysokości 50 tyś. złotych oraz obciążony kosztami postępowania. Dodatkowo orzeczono przepadek przedmiotów będących przedmiotem wykroczenia. 
W latach 1982-1983 Pan Józef Jaroszewicz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej