Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Rąba

ur. w 1939 roku w m. Dankowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Jan Rąba w sierpniu 1980 r. został wybrany do Komitetu Strajkowego, a następnie do prezydium Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w KWK „Brzeszcze”. W dniu 8 I 1982 r. został internowany w Zabrzu, ponieważ uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w KWK „Brzeszcze” w dniu 15 XII 1981 r. Internowanie zmieniono na areszt tymczasowy w związku ze śledztwem prowadzonym przez Woskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach. Dnia 13 I 1982 r. został przesłuchany i oskarżony o to, że w dniach 15-17 XII 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpił od działalności związkowej, uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem w KWK „Brzeszcze”, organizował łączność między grupami strajkujących, redagował i ogłaszał komunikaty informacyjne. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 17 II 1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Początek kary zaliczono od dnia 4 I 1982 r. Pan Jan Rąba przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach, w Zakładach Karnych w Raciborzu, Strzelinie, w Strzelcach Opolskich i Kłodzku. W dniu 24 XI 1982 r. postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego orzeczono sześciomiesięczną przerwę w wykonywaniu kary, z zakładu karnego zwolniony w dniu 30 XI 1982 r. Po zwolnieniu z aresztu powrócił do pracy w kopalni, w 1983 r. przeprowadzono z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Uchwałą Rady Państwa z dnia 25 V 1983 r. zastosowano prawo łaski i warunkowe zwolnienie z odbywania kary z czteroletnim okresem próby.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności