Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Paluch Józef
Józef Tomasz Paluch
ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

W marcu i kwietniu 1983 r. brał udział w drukowaniu nielegalnego pisma „Hutnik”. Dnia 6 kwietnia 1983 r. wraz z innymi współpracownikami został aresztowany podczas drukowania wydawnictwa i oskarżony o przestępstwa z art. 48 ust. 2, 3 dekretu o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie. 4 lipca 1983 r.  został zwolniony z aresztu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krakowie z 20 września 1983 r. postępowanie zostało umorzone na mocy przepisów ustawy o amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej