Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rokicki Zbigniew

Zbigniew Apoloniusz Rokicki

ur. w 1947 roku w m. Suchawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Wiskitkach oraz wchodził w skład  Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w Skierniewicach. W jego mieszkaniu znajdował się punkt informacyjny związku i odbywały się zebrania rolników. Od 13.12.1981 r. do 19.04.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, a po jego opuszczeniu kontynuował działalność związkową. 6.06.1983 r. został zatrzymany pod zarzutem gromadzenia oraz kolportażu podziemnych wydawnictw i tymczasowo aresztowany (do 26.07.1983 r.). Kolejny areszt odbywał w okresie 13.06.1984 r. - 30.07.1984 r. w związku z rozrzucaniem ulotek w okolicach Wiskitek. W obu przypadkach dochodzenia umorzono na mocy amnestii. W 1989 r. uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a w wyborach czerwcowych został wybrany do Senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W latach 1981-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN