Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wileńczyc Janusz

Janusz Marian Wileńczyc

ur. w 1958 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Janusz Marian Wileńczyc brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Janusz Marian Wileńczyc, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, orzeczeniem wydanym w trybie przyspieszonym, ukarało go w I instancji karą 3 miesięcy aresztu, a po odwołaniu w II instancji karą 1 miesiąca aresztu z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości i zawiadomieniem zakładu pracy. Podczas zatrzymania i pobytu w areszcie był wielokrotnie pobity oraz przechodził tzw. „ścieżki zdrowia”. W dniu 28.06.1976 r. został osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku, a w dniu 22.07.1976 r. przewieziony do Aresztu Śledczego w Radomiu, skąd został zwolniony w dniu 25.07.1976 r. Został również z dniem 26.06.1976 r. zwolniony z pracy. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej