Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Michułka Józef

Józef Wiesław Michułka

ur. w 1956 roku w m. Karlino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Józef Michułka był pracownikiem Zakładu Remontowo-Budowlanego przy WSS „Społem” w Słupsku. Brał udział w kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Udostępniał swoje mieszkanie dla Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S”, w którym drukowano biuletyn „Solidarność”. Za swoją działalność został zatrzymany w dniu 16 kwietnia 1986 r., a następnie osadzony w areszcie. Z więzienia został zwolniony na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Słupsku z dnia 09.08.1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej