Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Stanisław Świątek

ur. w 1934 roku w m. Korytnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Henryk Świątek był członkiem Prezydium Zakładowego Komitetu Strajkowego w Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych (PFMŻ), a następnie członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym Komisji Wydziałowej w Wydziale Konstrukcyjno-Doświadczalnym PFMŻ oraz zastępcą społecznego inspektora pracy. Był także członkiem sztabu organizacyjnego ds. uroczystości poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Henryk Świątek organizował pomoc dla osób internowanych oraz ich rodzin, prowadząc zbiórki na ich rzecz oraz udostępniając swoje mieszkanie zwolnionym z internowania. Zajmował się kolportażem nielegalnej prasy oraz znaczków „Solidarności” i z tego powodu był wielokrotnie przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa państwa. Jeszcze w czasie stanu wojennego podjął starania zmierzające do odzyskania sztandaru NSZZ „Solidarność” przy PFMŻ, po czym osobiście udał się do Warszawy i przywiózł go do Poznania. W 1989 r. był jednym z inicjatorów reaktywowania NSZZ „Solidarność” w PFMŻ.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków