Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Kazimierz Rak

ur. w 1953 roku w m. Grójec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Od 1980 r. brał czynny udział w tworzeniu struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie Grójca i woj. radomskiego. Został wówczas wybrany wiceprzewodniczącym Gminnego Komitetu Założycielskiego, a po wyborach przewodniczącym GK NSZZ „Solidarność” RI w Grójcu. Od 19 marca 1981 r. brał udział w strajku w Bydgoszczy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal utrzymywał kontakty z wieloma działaczami opozycyjnymi. Aktywnie zaangażował się w tworzenie struktur duszpasterstwa RI przy parafialnym kościele w Grójcu. Od jesieni 1980 r. czynnie działał w podziemnych ruchu wydawniczym, w latach 1980-1989 był kolporterem podziemnych czasopism m.in. „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Vacat”, oraz książek, ulotek i innych wydawnictw okolicznościowych. Z tego powodu był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany. 
7 marca 1984 r. został zatrzymany i przesłuchany, dzień później przedstawiono mu zarzut przechowywania w celu rozpowszechniania biuletynów i druków sygnowanych przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność"; zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. Śledztwo zostało umorzone 30 lipca 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii.
Był współorganizatorem mszy za Ojczyznę w parafii św. Mikołaja w Grójcu. W 1987 r. był członkiem Komisji Interwencji i Praworządności „S”", w 1988 r. był współorganizatorem Międzynarodowej konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie- Mistrzejowicach. 
W 1988 r. został skazany wyrokiem Kolegium d/s Wykroczeń na karę 50 000 zł grzywny. Działalność prowadził aktywnie do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej