Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasiewicz Michał

Michał Wasiewicz

ur. w 1941 roku w m. Grąziowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2018
Biogram
Pan Michał Wasiewicz od października 1980 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów „Prefabet” Gdańsk, Zakład w Dzierzgoniu.  
Był jednym ze współorganizatorów Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność"  w Dzierzgońskim „Prefabecie”           
Po wprowadzeniu stanu wojennego był współorganizatorem akcji protestacyjnej polegającej na oflagowaniu zakładu, przerwaniu pracy i rozprowadzaniu ulotek. 
W latach 1982-1983 zajmował się kolportażem prasy podziemnej, m.in. biuletynu „Zwyciężymy”. 
Od połowy 1982 r. do 1988 r. wchodził w skład nieformalnej grupy związkowców z PPB „Prefabet”, która prowadziła akcje ulotowe oraz akcje plakatowania i malowania na murach solidarnościowych haseł.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków