Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pietura Radosław

Radosław Pietura

ur. w 1967 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1987 -1989 był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Lublinie. Od kwietnia 1987 r. był członkiem nielegalnej Komisji Uczelnianej NZS Akademii Medycznej. Współorganizował struktury NZS Akademii Medycznej, brał udział w wydawaniu pisma NZS AM w Lublinie pt. „Tętno”. Aktywnie uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez NZS i wiecach studenckich w tym za legalizacją NZS. Brał także udział w kolportażu ulotek i uczestniczył w akcjach plakatowych organizowanych przez NZS. Wszedł w skład powołanej 14.10.1988 r. Komisji Uczelnianej ds. Legalizacji NZS AM, która działała aż do zarejestrowania NZS AM w dniu 10.11.1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków