Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pełka Bogusław

Bogusław Pełka

ur. w 1952 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016
Biogram
Bogusław Pełka był pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, uczestnikiem strajku w stoczni w sierpniu 1980 r. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komisji Wydziałowej K-1. W dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w SKP. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”, był członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. Do końca lat 80 tych związany z Solidarnością Walcząca Oddział Trójmiasto. Był współorganizatorem akcji utrudniających działanie aktywu PZPR w zakładzie, rozpędzania zebrań aktywu partyjnego w stoczni, kolportowania ulotek, malowania napisów na suwnicach (np. „Solidarność”, „Precz z komuną”), wieszania kukły gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Czynnie uczestniczył w organizowaniu kontrmanifestacji 1 i 3 maja oraz niezależnych obchodów i manifestacji politycznych. Gromadził materiały wybuchowe na polecenie Romana Zwiercana, pracował przy przygotowywaniu stalowych korpusów do bomb. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercan „Solidarność Walcząca. Oddział Trójmiasto 1982-1990”, Łódź 2012