Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Curzydło Krystyna

Krystyna Curzydło

ur. w 1954 roku w m. Czernichów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pani Krystyna Curzydło w latach 1983-1989 prowadziła nielegalną działalność w ramach zdelegalizowanych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, prowadząc kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek. 
W latach 1985-1989 była zaangażowana w wydawanie opozycyjnego pisma „Solidarni”, które było sygnowane przez zdelegalizowane struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ukazujące się na terenie Wadowic, Andrychowa i Kęt pismo „Solidarni” było drukowane w prywatnym mieszkaniu Pani Krystyny Curzydło. 
Ponadto Pani Krystyna Curzydło był zaangażowana w zbiórkę pieniędzy dla osób aresztowanych za działalność niepodległościową oraz brała udział w akcjach ulotkowych na terenie Wadowic.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Kalendarium Wadowickiej Solidarności 1980-2015” oprac. Z. Szczur; A. Gliksman „Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności", tom II.