Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Curzydło Krystyna
Krystyna Curzydło
ur. w 1954 roku w m. Czernichów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019

Biogram

Pani Krystyna Curzydło w latach 1983-1989 prowadziła nielegalną działalność w ramach zdelegalizowanych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, prowadząc kolportaż nielegalnych wydawnictw i ulotek. 
W latach 1985-1989 była zaangażowana w wydawanie opozycyjnego pisma „Solidarni”, które było sygnowane przez zdelegalizowane struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ukazujące się na terenie Wadowic, Andrychowa i Kęt pismo „Solidarni” było drukowane w prywatnym mieszkaniu Pani Krystyny Curzydło. 
Ponadto Pani Krystyna Curzydło był zaangażowana w zbiórkę pieniędzy dla osób aresztowanych za działalność niepodległościową oraz brała udział w akcjach ulotkowych na terenie Wadowic.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

„Kalendarium Wadowickiej Solidarności 1980-2015” oprac. Z. Szczur; A. Gliksman „Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności", tom II.