Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Jan Miarka

ur. w 1938 roku w m. Bieruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Czesław Miarka prowadził zagrożona odpowiedzialnością karną i represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. Był działaczem NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wesoła” w Mysłowicach. W grudniu 1981 r. oraz sierpniu 1988 r. brał udział w strajkach okupacyjnych w w/w kopalni. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Czesław Miarka zaangażował się w zbiórkę pieniędzy dla rodzin represjonowanych działaczy „Solidarności”. Od 16 XII 1982 r. brał udział w obchodach rocznicowych upamiętniających masakrę w kopalni „Wujek” w Katowicach. Był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mysłowicach, brał udział pracach Klubu Inteligencji Katolickiej oraz w Mszach za Ojczyznę. Uczestniczył w manifestacjach patriotycznych organizowanych z okazji Święta 3 Maja oraz Święta Odzyskania Niepodległości.                         
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków