Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kula Tadeusz

Tadeusz Kula

ur. w 1955 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pan Tadeusz Kula od 16 XII 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „Nitron” w Częstochowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego oraz zdelegalizowaniu struktur „Solidarności” kontynuował działalność związkową. Zajmował się także rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw pt. „CDN” oraz ulotek pt. „Odezwa”. 
Pan Tadeusz Kula objęty był inwigilacją szczególną prowadzoną przez organy bezpieczeństwa państwa PRL w ramach takich spraw operacyjnych jak: Kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Leszek” oraz dwóch Spraw Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Wtrysk” oraz  „Kolporter”.  Na wniosek Wydziału V KWMO w Częstochowie  w dniu  20 VII  1982 r. Pan Tadeusz Kula został internowany  i osadzony w obozie dla internowanych w Łupkowie, skąd został zwolniony w dniu 28 VIII 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej