Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ofman Tomasz
Tomasz Stanisław Ofman
ur. w 1958 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Był sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Starachowicach. Został internowany, a następnie osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, w którym przebywał od 16 grudnia 1981 r. do 20 stycznia 1982 r. Zajmował się rozpowszechnianiem literatury bezdebitowej na terenie zakładu pracy. Był organizatorem emitowania audycji Radia Wolna Europa w Delegaturze Zarządu Regionu w Starachowicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN