Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ofman Tomasz

Tomasz Stanisław Ofman

ur. w 1958 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Starachowicach. Został internowany, a następnie osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach, w którym przebywał od 16 grudnia 1981 r. do 20 stycznia 1982 r. Zajmował się rozpowszechnianiem literatury bezdebitowej na terenie zakładu pracy. Był organizatorem emitowania audycji Radia Wolna Europa w Delegaturze Zarządu Regionu w Starachowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN