Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bieńczak Jerzy

Jerzy Stanisław Bieńczak

ur. w 1956 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności w NSZZ „Solidarność” prowadząc druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych na terenie Kraśnika. Zaangażowany był w akcje rozpowszechniania plakatów i ulotek. Zatrzymany w nocy z 30.04.1982 r. na 01.05.1982 r. w czasie rozklejania plakatów nawołujących do bojkotu obchodów 1 Maja w Kraśniku, został tymczasowo aresztowany od 02.05.1982 r. do 13.05.1982 r. W związku z kontynuowaniem działalności związkowej i uczestnictwem w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych w Kraśniku przeciwko Jerzemu Bieńczakowi prowadzone były postępowania prokuratorskie,  zakończone w 1982 roku skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kraśniku.  Sąd 08.06.1982 r. umorzył postępowanie na 2 lata próby. Postepowanie wszczęto ponownie w 1986 roku, zakończone  oskarżeniem w/w o to, iż od września 1985 r. do czerwca 1986 r. rozpowszechniał na terenie FŁT wydawnictwa bezdebitowe. Aresztowany od 28.06.1986 r. do 26.07.1986 r. Zwolniony na podstawie amnestii z 17.07.1986 r. Formą represji wobec J. Bieńczaka były również rewizje przeprowadzane w miejscu pracy i miejscu zamieszkania, w poszukiwaniu wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN