Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Palka Grzegorz

Grzegorz Wincenty Palka

ur. w 1950 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Działalność w NSZZ „Solidarność” rozpoczął we wrześniu 1980 r., a jego mieszkanie stało się pierwszą siedzibą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” Ziemi Łódzkiej. W związku pełnił funkcje: wiceprzewodniczącego Prezydium MKZ, przewodniczącego Komisji Zakładowej na Politechnice Łódzkiej, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej, członka Prezydium Komisji Krajowej (nadzorował zagadnienia dotyczące reformy gospodarczej i polityki ekonomicznej). W 1981 r. uczestniczył w I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Łódzka, zorganizował w Łodzi Krajową Konferencję Programową „Solidarności” w Łodzi i jako delegat wziął udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. Od 13.12.1981 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Strzebielinku i Warszawie-Białołęce. 22.12.1982 r. w związku z podejrzeniem o dążenie do obalenia siłą ustroju PRL trafił do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów, który opuścił 26.07.1984 r. na mocy amnestii. W 1983 r. został zwolniony z pracy na Politechnice Łódzkiej. Po powrocie do Łodzi kontynuował podziemną aktywność związkową. W 1988 r. współtworzył tajną Regionalną Komisję „Solidarności” Ziemi Łódzkiej. Podejmował również działania prowadzące do wznowieniu jawnej działalności Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej (1986), powstania Grupy Roboczej KK domagającej się zwołania KK w składzie z 1981 r. (1987), a we wrześniu 1988 r. – reaktywowania Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Był uczestnikiem Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” (1989). W latach 1985–1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej