Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czarnecki Marian

Marian Lech Czarnecki

ur. w 1958 roku w m. Zielona Góra
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Elektrociepłowni w Zielonej Górze. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w ramach zawieszonego związku, uczestniczył w jego zebraniach, w styczniu i lutym 1982 r. sporządzał ulotki o treści antykomunistycznej i rozpowszechniał je na terenie miasta. Za swoją działalność został aresztowany 18.03.1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Wyrokiem z dnia 28.05.1982 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze skazał go na karę 18-tu miesięcy więzienia. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu Czarnecki został warunkowo zwolniony 21.03.1983 r. Po opuszczeniu Zakładu Karnego w Strzelinie wyemigrował do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN