Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Podsiadło

ur. w 1943 roku w m. Zgniłka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Od 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Zespołów Elektrycznych „Unitra-Unitech” w Białogardzie. 14 grudnia 1981 r. współorganizował i uczestniczył w strajku okupacyjnym w miejscu pracy, za co został aresztowany. 24 grudnia 1981 r. został skazany przez Sąd Wojewódzki w Koszalinie na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w zakładach karnych w Stargardzie Szczecińskim, Wrocławiu i Strzelnie. Uchwałą Rady Państwa z 14 marca 1983 r. został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Zakład Karny w Strzelnie opuścił 25 marca 1983 r. Po wyjściu na wolność kolportował ulotki i prasę niezależną. W 1989 r. był współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego w Białogardzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • R.Kościelny, A. Kubaj, NSZZ "Solidarność" Region Pobrzeże, [w:] NSZZ "Solidarność" 1980-1989, t.3 Polska Północna, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN